Wczytywanie...

Inwestorzy projektu Ostrołęka C ogłosili zawieszenie finansowania i budowy węglowego bloku. To kolejny po braku finansowania dla inwestycji, spektakularny sukces 3-letniej kampanii społecznej prowadzonej przez Koalicję Stop Elektrowni Ostrołęka C. Koordynator kampanii zapowiada – wstrzymanie prac nie kończy sprawy elektrowni.

Choć budowa elektrowni węglowej w XXI wieku jest absurdalnym projektem, tak pod względem jej opłacalności jak i destruktywnego wpływu na klimat, dyskusja o rodzaju paliwa w elektrowni oficjalnie wciąż trwa.

Ostrołęka C to, po zatrzymaniu budowy węglowej elektrowni Północ, nasz drugi sukces tak znaczący dla klimatu. Niezmiernie cieszy nas decyzja o wstrzymaniu finansowania i prac budowlanych, ale sprawa nie jest jeszcze zakończona. Stowarzyszenie będzie prowadzić kampanię do czasu oficjalnego komunikatu inwestora o wycofaniu się z budowy węglowej elektrowni w Ostrołęce. Zamierzamy także kontynuować monitoring dalszego procesu inwestycyjnego, aby zagwarantować jego najmniejszy możliwy wpływ na klimat. Będziemy też monitorować proces wygaszania elektrowni Ostrołęka B, która zważywszy na jej negatywny wpływ na klimat, zdrowie ludzi i przyrodę Narwi, nie powinna funkcjonować po 2026 roku

– komentuje Diana Maciąga, koordynatorka ds. klimatu w Stowarzyszeniu Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, liderka kampanii.

Od 2017 roku Pracownia na rzecz Wszystkich Istot prowadzi kampanię, której celem jest rezygnacja z budowy węglowego bloku w Ostrołęce i zastąpienia go rozwojem efektywności energetycznej i czystej, odnawialnej energetyki obywatelskiej. Szeroko zakrojone działania podjęte w koalicji organizacji społecznych i najlepszych polskich ekspertów udowodniły, że budowa inwestycji węglowej w dobie ochrony klimatu jest niebezpiecznym i szkodliwym nonsensem.

Oto niektóre z nich:

  • Postępowania prawne i administracyjne dotyczące udziału społecznego i pozwoleń na realizację inwestycji, w tym wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Środowiska Jana Szyszki dotyczącej przedłużenia ważność pozwolenia zintegrowanego dla elektrowni podjęte w opinii ekspertów z rażącym naruszenie prawa.
  • Eksperckie analizy zlecone najlepszym polskim specjalistom:

- Raport prof. Jan Popczyka i dr inż. Krzysztofa Bodzka Analiza ryzyk i utraconych szans związanych z budową bloku Ostrołęka C, który przedstawił czystą, odnawialną alternatywę dla budowy elektrowni węglowej w regionie.
- Raporty autorstwa analityków fundacji Instrat Ostrołęka C - Historia projektu inwestycji, czyli dlaczego projekt powinien przejść do historii; Co dalej z ostatnią elektrownią węglową w Europie; Rynek mocy nie pomoże, które udowodniły głęboką nieopłacalność i nierentowność projektu.
- Pierwszy, otwarty kalkulator opłacalności elektrowni autorstwa Michała Hetmańskiego z Instrat – innowacyjne narzędzie pozwoliło wyliczyć, że w scenariuszu bazowym Ostrołęka C przynosi aż 7,5 mld zł straty i produkuje prąd drożej niż OZE.

  • Uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Enei i Energi, banków, ubezpieczycieli i innych instytucji – przekazywanie informacji o ryzykach finansowych, środowiskowych i społecznych związanych z budową Ostrołęki C i brakiem polityki klimatycznej.
  • Apele organizacji i ruchów społecznych do banków zaangażowanych w finansowanie projektów węglowych, w wyniku których szereg instytucji zadeklarowało brak wsparcia finansowego dla Ostrołęki C i zaczęło poważnie traktować konieczność posiadania polityk klimatycznych. W rezultacie inwestorzy nie znaleźli finansowania dla elektrowni.
  • Kampania społeczna, w tym apel 26 organizacji i petycja do Premiera o zatrzymanie projektu, publiczne debaty eksperckie oraz akcje społeczne w Ostrołęce promujące czystą energetykę i efektywność energetyczną.
  • Kampania informacyjna, która pokazała, czym w rzeczywistości jest Ostrołęka C – węglowym pomnikiem lokalnego polityka, puszczającym z dymem nie tylko rosyjski węgiel, ale i pieniądze polskiego podatnika. Strona internetowa kampanii pozostaje źródłem rzetelnych informacji o tym projekcie a dzięki współpracy z najważniejszymi portalami branżowymi, sprawa Ostrołęki C stała się ważnym tematem w mediach oraz w debacie politycznej.
  • Przekazanie informacji instytucjom państwowym, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, UOKiK i NIK, którego raport okazał się miażdżący dla Ostrołęki C.
  • Współpraca z ruchami klimatycznymi, które sprzeciwiają się budowie kolejnej węglowej maszynki do mielenia pieniędzy i przerabiania ich na gazy cieplarniane powodujące kryzys klimatyczny.

Kampanię prowadzi Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Koalicję STOP Elektrowni Ostrołęka C tworzą ponadto: Towarzystwo na rzecz Ziemi, Fundacja Frank Bold, HEAL Polska, Fundacja Zielony Instytut, Stowarzyszenie Eko-Unia. Kampanię wspierają także: Fundacja Instrat, Fundacja „Rozwój TAK – odkrywki NIE”, Koalicja Klimatyczna.

Kontakt:
Diana Maciąga,
koordynatorka ds. klimatu, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
e-mail: diana@pracownia.org.pl, tel: +48 502 646 890
Więcej informacji: https://elektrowniaostroleka.com/FILM

Prof. Jan Popczyk o elektrowni Ostrołęka

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk "Mazowsze bez elektrowni węglowej Ostrołęka C, z falą prosumenckich innowacji na wschodzącym rynku energii elektrycznej?" 24.10.2017, Ostrołęka

FILM

Dr hab. Leszek Pazderski o elektrowni Ostrołęka

Dr hab. Leszek Pazderski "Zgodność planowanej elektrowni węglowej Ostrołęka C ze standardami UE i ocena wpływu wybranych zanieczyszczeń gazowo-pyłowych na zdrowie człowieka" 24.10.2017, Ostrołęka

FILM

Rafał Zasuń z wysokienapiecie.pl o elektrowni Ostrołęka C

Wybudowanie nowych bloków energetycznych w Ostrołęce ma kosztować ponad 6 mld zł, ale nie ma chętnych do sfinansowania tej inwestycji. Nowa elektrownia będzie na siebie zarabiać nie wcześniej niż po 30 latach. Kto zainwestuje, ten prawdopodobnie na tym straci.

Przeczytaj także: