Wczytywanie...

Decyzja o reaktywacji projektu elektrownia Ostrołęka C została negatywnie odebrana przez środowisko ekspertów branży energetycznej. Poniżej prezentujemy 3 raporty analizujące otoczenie finansowe i regulacyjne inwestycji. Wskazują one jednoznacznie, że projekt budowy bloku C o mocy 1000 MW jest nierentowny i nieuzasadniony z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego w Polsce.

Rynek mocy nie pomoże. Aktualizacja raportu: Ostrołęka C – co dalej z ostatnią elektrownią węglową w Europie?

MICHAŁ HETMAŃSKI, FUNDACJA INSTRAT

Najważniejsze wnioski:

 • Inwestycja w „ostatnią elektrownię węglową w Europie” przyniesie inwestorom -6,2 mld PLN straty. To więcej niż wynosi koszt budowy tej elektrowni.
 • Ostrołęka C dostanie z rynku mocy ok. 170 mln PLN rocznie, to prawie 2,7 mld PLN przez 15 lat – mimo to inwestycja przez cały okres pracy będzie nierentowna i głęboko nieopłacalna.
 • Nawet gdyby elektrownia dostawała główny surowiec, czyli węgiel „za darmo”, jak to jest w przypadku wiatraków czy paneli fotowoltaicznych, to nadal byłaby nieopłacalna. Paradoksalnie, strata będzie tym mniejsza, im mniej godzin będzie ona pracować.
 • Prąd z Ostrołęki C będzie droższy niż prąd z OZE. Elektrownia może wytwarzać energię elektryczną (LCOE) po cenie 500-513 PLN/MWh. To znacznie więcej, niż w przypadku dopiero rozwijających się w polskiej energetyce farm wiatrowych lądowych (300), morskich (420), a nawet fotowoltaiki (440).
 • Mimo piętrzących się wątpliwości co do zasadności ekonomicznej inwestycji, inwestor i Minister Energii unikają odpowiedzi na pytania ekspertów oraz organizacji pozarządowych. Nie rozstrzygnięto nadal, czy pozwolenie zintegrowane dla elektrowni utraciło ważność, a Enea jako współinwestor została ostatnio dwukrotnie pozwana do sądu w związku z udziałem w inwestycji

POBIERZ RAPORT (pdf)

Ostrołęka C – co dalej z ostatnią elektrownią węglową w Europie?

MICHAŁ HETMAŃSKI, FUNDACJA INSTRAT

Najważniejsze wnioski:

 • Rynek mocy nie poprawi w znaczącym stopniu kondycji finansowych nowych elektrowni węglowych. Ostrołęka C może uzyskać z niego w najlepszym przypadku tylko 15% przychodów.
 • Nawet w optymistycznym wariancie bardzo powolnego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 i szybkiego wzrostu cen prądu, elektrownia nadal okazuje się być nieopłacalna.
 • Prąd z Ostrołęki C będzie droższy, niż prąd z OZE. Elektrownia może wytwarzać prąd (LCOE) po cenie 488 PLN/MWh lub nawet 505 PLN/MWh. To znacznie więcej, niż w przypadku dopiero rozwijających się w polskiej energetyce farm wiatrowych lądowych (300), morskich (420), a nawet fotowoltaiki (440).
 • Analiza opłacalności inwestycji wykazała, że Ostrołęka C nigdy nie zapewni inwestorom zwrotu z inwestycji. Ostrołęka C wymaga “dołożenia” 2,3 mld PLN przez cały okres życia elektrowni, czyli dodatkowe ok. 50% kosztu budowy. Elektrownia nie generuje dodatniego NPV nawet przy (skrajnie nierealistycznym) założeniu pracy przez cały rok bez przerwy.
 • Nie jest wykluczone, że spółka celowa będzie musiała jeszcze raz przejść postępowanie środowiskowe, co może znacząco utrudnić i opóźnić cały proces inwestycyjny o kilka lat. Inwestor z kolei kategorycznie wyklucza rozpoczęcie tego procesu. Wszystko po to, aby spełniać niższe standardy środowiskowe niezgodne z unijnymi limitami emisji (Konkluzje BAT dla LCP).

POBIERZ RAPORT (pdf)

POBIERZ PREZENTACJĘ (pdf)


Ostrołęka C – historia projektu inwestycji, czyli dlaczego projekt powinien przejść do historii

Michał Hetmański i Filip Piasecki, Fundacja InStRat

Najważniejsze wnioski:

 • Realne koszty budowy Ostrołęki C mogą być znacząco niedoszacowane, a historia budowy innych bloków o mocy 800+ MW pokazuje, że jest to inwestycja o podwyższonym ryzyku. Silna integracja sektora energetycznego w Polsce jest przyczyną nierealistycznej wyceny i założeń do biznesplanu.
 • Rynek mocy dla Ostrołęki C nie jest pewnym źródłem finansowania. Doświadczenia brytyjskie wskazują, że głównym beneficjentem mechanizmów mocowych są istniejące jednostki, które wypierają nowe, duże inwestycje. To z jednej strony potencjalne źródło przychodów, ale ze względu na kary umowne również zagrożenie.
 • Analizy wykazały, że koszty instalacji oczyszczania spalin są zaniżone o ponad pół miliarda złotych. Niedopatrzenia administracyjne inwestora sprawiły, że pozwolenie zintegrowane dla inwestycji straciło ważność, przez to cały proces musi odbyć się jeszcze raz przy uwzględnieniu rygorystycznych wytycznych BAT. Zwiększa to i tak ogromne koszty inwestycji i może opóźnić oddanie bloku do eksploatacji.

POBIERZ RAPORT (pdf)

Obrazek

Analiza ryzyk i utraconych szans związanych z budową bloku Ostrołęka C (klasy 1000 MW)

Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek, Politechnika Śląska

Najważniejsze wnioski:

 • Inwestycja w blok C blokuje możliwości inwestycji w regionie ostrołęckim w źródła OZE i powiązane usługi energetyczne.
 • Alternatywne inwestycje w rozproszone źródła odnawialne pozwoliłaby na zatrudnienie o ponad 45% więcej osób w stosunku do liczby osób zatrudnionych łącznie przy obsłudze nowego bloku i wydobyciu na jego potrzeby węgla. Jeżeli węgiel będzie importowany – zatrudnienie związane z energetyką odnawialną będzie aż o 1200% wyższe.
 • Ceny energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni Ostrołęka C będą wyższe od cen uzyskanych ze źródeł OZE. Różnice te będą coraz większe na niekorzyść elektrowni węglowych wraz z rozwojem źródeł OZE (spadkiem ich ceny) oraz rosnącą ceną energii z elektrowni węglowych (koszt uprawnień).

POBIERZ RAPORT (pdf)

Obrazek


FILM

Rafał Zasuń z wysokienapiecie.pl o elektrowni Ostrołęka C

Wybudowanie nowych bloków energetycznych w Ostrołęce ma kosztować ponad 6 mld zł, ale nie ma chętnych do sfinansowania tej inwestycji. Nowa elektrownia będzie na siebie zarabiać nie wcześniej niż po 30 latach. Kto zainwestuje, ten prawdopodobnie na tym straci.

FILM

Prof. Jan Popczyk o elektrowni Ostrołęka

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk "Mazowsze bez elektrowni węglowej Ostrołęka C, z falą prosumenckich innowacji na wschodzącym rynku energii elektrycznej?" 24.10.2017, Ostrołęka

CYTAT

Wyniki przeprowadzonej analizy porównawczej inwestycji w elektrownię węglową Ostrołęka C z równoważną pod względem produkcji energii inwestycją w źródła OZE, potwierdzają nieopłacalność tej pierwszej.

prof. dr hab. Jan Popczyk

FILM

Dr hab. Leszek Pazderski o elektrowni Ostrołęka

Dr hab. Leszek Pazderski "Zgodność planowanej elektrowni węglowej Ostrołęka C ze standardami UE i ocena wpływu wybranych zanieczyszczeń gazowo-pyłowych na zdrowie człowieka" 24.10.2017, Ostrołęka