Działania

W ramach kampanii prowadzimy szeroko zakrojone działania zarówno na gruncie prawnym, jak i edukacyjnym. Uważnie przyglądamy się działaniom prawnym i administracyjnym inwestora oraz otoczeniu finansowym i regulacyjnym inwestycji. Prowadzimy kampanię zwiększającą świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń płynących z budowy elektrowni węglowych. Pokazujemy, że mamy wybór - nie musimy się zgadzać na niszczenie naszego zdrowia, degradację powietrza i zasobów wodnych w imię iluzorycznego bezpieczeństwa energetycznego kraju. Węgiel to przeszłość, a my możemy wybrać czystą, bezpieczną energię z OZE.