Zalew interpelacji w Sejmie. Posłowie pytają o Ostrołękę C

Zalew interpelacji w Sejmie. Posłowie pytają o Ostrołękę C

W IX kadencji Sejmu RP złożono już pięć interpelacji poselskich dotyczących sensu budowy Ostrołęki C. Posłowie pytają o brak finansowania i rentowność budowy elektrowni oraz o kwestie klimatyczne i alternatywy w razie rezygnacji z budowy węglowego bloku.