Wczytywanie...

"Miło nam ogłosić, że rozpoczynamy kampanię informacyjną o zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem elektrowni Ostrołęka C oraz o możliwych alternatywnych kierunkach rozwoju energetyki w regionie. Ostrołęka C to nasza wspólna sprawa, dlatego tak ważne jest posiadanie pełnej informacji na temat skutków jej budowy i funkcjonowania - mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Z jakich powodów nie powinna ona powstać?

Każda, nawet najbardziej nowoczesna elektrownia węglowa zanieczyszcza środowisko, zatruwa powietrze i negatywnie odbija się na zdrowiu ludzi. Elektrownie węglowe stanowią źródło znacznej ilości pyłów zawieszonych, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu - to niewidoczne ale śmiertelnie groźne zanieczyszczenia. Pomimo, że elektrownia będzie budowana w gm. Rzekuń to emitowane przez nią zanieczyszczenia będą zatruwać ludzi także w okolicznych województwach. Według analiz ekspertów zanieczyszczenie powietrza w wyniku funkcjonowania Elektrowni Ostrołęka C może spowodować w sumie aż 900 przedwczesnych zgonów, ponad 1,3 tys. zapaleń oskrzeli wśród dzieci oraz prawie 50 tys. napadów astmy wśród dzieci.

Tymczasem inwestorzy ukrywają prawdziwy wpływ elektrowni Ostrołęka C na jakość powietrza i nasze zdrowie. Analiza dokumentów ujawniła, że w pozwoleniu zintegrowanym brak informacji o emisji metali ciężkich i pyłu zawieszonego PM 2,5 do powietrza. Ponadto elektrownia nie spełnia najnowszych standardów emisji dwutlenku siarki i dwutlenku azotu dla tego typu instalacji spalania paliw. Biorąc pod uwagę ogromne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, przy jednoczesnym braku rentowności tej inwestycji bez pomocy publicznej (a więc pieniędzy z naszych podatków), stawiamy pytanie o sens tej inwestycji.

Czy warto ryzykować nasze zdrowie i życie, stawiając na węgiel, skoro mamy wybór: możemy produkować czystą energię z odnawialnych źródeł? Tylko od nas zależy, jaka przyszłość czeka Kurpie i Polskę: lata w cieniu wielkiej elektrowni czy zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i wysoka jakość życia jej mieszkańców.

Zapraszamy do włączenia się w nasze działania.

FILM

Niewygodna prawda o węglu, rozmowa z dr. Michałem Wilczyńskim

Zasoby operatywne węgla kamiennego w Polsce kurczą się w tak zastraszającym tempie, że około roku 2040 nie będzie złóż możliwych do wykorzystania – mówi dr Michał Wilczyński, były Główny Geolog Kraju, autor publikacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju „Zmierzch węgla kamiennego w Polsce".

Przeczytaj także: