Wczytywanie...

Minister Energii forsuje budowę elektrowni Ostrołęka C wbrew twardym argumentom ekonomicznym i ekologicznym, dlatego Koalicja Stop Ostrołęce C organizuje demonstrację, która odbędzie się przed katowickim Spodkiem 13 maja o godzinie 9:40 z okazji rozpoczęcia Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wydarzeniu towarzyszyć będzie instalacja artystyczna głos zabiorą przedstawiciele Koalicji Stop Elektrowni Ostrołęka C i zaproszeni goście, m. in. prof. Piotr Skubała i Patryk Białas.

Podczas wydarzenia zaprezentujemy Ostrołękę C w formie, jaka najlepiej oddaje wizję Ministra Energii – jako wielką maszynkę do mielenia pieniędzy i przerabiania ich na gazy cieplarniane powodujące zmianę klimatu. Posłuży nam do tego specjalnie na tę okazję przygotowana dymiąca makieta elektrowni, w której symbolicznie zmielimy pieniądze. W naszej ocenie to adekwatne podsumowanie kierunku, w którym zmierza polska energetyka pod rządami Ministra Tchórzewskiego – mówi Diana Maciąga ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Podczas wydarzenia głos zabiorą zaproszeni eksperci i działacze:
Piotr Skubała – prof. nauk biologicznych z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
Ryszard Kulik – doktor psychologii, trener i działacz ekologiczny
Patryk Białas – lokalny działacz i aktywista klimatyczny ze stowarzyszenia BoMiasto
Diana Maciąga – koordynatorka ds. klimatu ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego

Tego samego dnia do Kancelarii Premiera Rady Ministrów przekazane zostaną podpisy zgromadzone pod petycją o rezygnację z budowy Ostrołęki C.

Od ponad 9 miesięcy trwa całkowicie niemerytoryczna dyskusja z resortem energii, który powtarza twierdzenia o elektrowni nie znajdujące potwierdzenia w faktach ani licznych eksperckich analizach. Z tego powodu 28 wiodących polskich organizacji społecznych pracujących na rzecz ochrony klimatu wystosowało list do Ministra Energii, w którym obala rzekome argumenty przemawiające za budową Ostrołęki C. Eksperci zwracają uwagę, że wbrew zapewnieniom Ministerstwa Energii:

Długoterminowo elektrownia Ostrołęka C będzie nie tylko nierentowna, ale głęboko nieopłacalna.
Rynek mocy miał być zbawieniem dla polskiej energetyki węglowej, ale Ostrołęka C uzyska z niego ok. 10% całego przychodu. Co więcej, polski mechanizm mocowy został zaskarżony do Komisji Europejskiej. Nawet uwzględniając w/w przychody projekt przyniesie stratę dla inwestorów na poziomie -6,2 mld PLN, czyli więcej, niż wynoszą koszty inwestycyjne. Nawet gdyby paliwo i jego transport były darmowe, to elektrownia ta nadal wymagałaby dołożenia ok. 1 mld PLN, aby pokryć stratę inwestorów.

Blok w Ostrołęce nie będzie spełniał najnowszych standardów emisji spalin i tym samym będzie bardziej zatruwał środowisko.
Restrykcyjne Konkluzje BAT wymagają od wszystkich elektrowni w UE stosowania najlepszych dostępnych technik oczyszczania spalin. Ostrołęka C nie spełni standardów BAT – ich niewdrożenie oznacza dla inwestora duże oszczędności kosztem środowiska i społeczeństwa. Z drugiej strony wymusi to regularny zakup rosyjskiego węgla, mniej zasiarczonego, niż polski, który nie nadaje się do spalania w instalacji nie spełniającej norm BAT dla nowych jednostek. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny bada legalność wydania decyzji środowiskowej dopuszczającej budowę nie spełniającą norm BAT.

Ostrołęka C stanie się jedną z najmniej efektywnych energetycznie i środowiskowo jednostek wytwórczych.
Minister Tchórzewski mówi, że będzie to najnowocześniejsza elektrownia węglowa w Polsce o bardzo niskim stopniu emisyjności. Już w 2040 roku jej emisyjność będzie 1,8 razy wyższa od średniej, tymczasem obecnie dostępne są już technologie produkcji prądu i ciepła (CCGT - gaz) o sprawności o wyższej i ponad dwukrotnie niższej emisyjności niż Ostrołęka C.

Rozwój OZE deklarowany w Polityce Energetycznej Polski 2040 jest dalece niewystarczający.
Polska nie osiągnie celu 15% OZE w 2020 r., a w 2030 r. udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto wyniesie tylko 21% - jest to cel mało ambitny w porównaniu z 32% deklarowanym przez całą UE.

Budowa Ostrołęki C jest rażąco sprzeczna z ochroną klimatu.
Elektrownia ma emitować nawet do 6 mln ton CO2 rocznie aż do 2063 r. co stoi w sprzeczności zarówno z wnioskami Raportu IPCC z dn. 8.10.2018 jak i z długoterminową strategią przedstawioną przez Komisję Europejską, która zakłada osiągnięcie przez Wspólnotę neutralności klimatycznej do roku 2050.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski przyznał podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach, że budowa Ostrołęki C nie leży w ekonomicznym i ekologicznym interesie Polski.
W związku z podejrzeniem, że budowa Ostrołęki C stanowi działanie na szkodę spółek Skarbu Państwa Sygnatariusze listu wzywają Ministerstwo Energii do odpowiedzi na szereg pytań, w tym, czy PEP 2040 i zawarte w niej projekcje cen energii elektrycznej i cen uprawnień do emisji CO2 pozostają aktualne oraz czy Ministerstwo Energii (Skarb Państwa) jako większościowy akcjonariusz koncernów Energa i Enea wymaga od nich uwzględniania w swojej polityce inwestycyjnej prognoz zawartych w PEP2040.

PEŁNA TREŚĆ STANOWISKA

Stanowisko organizacji to reakcja na pismo z Ministerstwa Energii przesłane w kwietniu 2019 roku jako odpowiedź na list otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego, wystosowany przez organizacje w lipcu 2018 r.

Przesyłamy nasze stanowisko także do Pana Premiera z oczekiwaniem, że wysłucha merytorycznych argumentów strony społecznej w tak ważnej sprawie dla przyszłości polskiej energetyki i gospodarki. Ponownie apelujemy do Premiera o powstrzymanie węglowych ambicji, które Minister Tchórzewski realizuje kosztem ludzi i środowiska – o rezygnację z budowy Ostrołęki C – podsumowuje Diana Maciąga.

Miejsce demonstracji:
Katowice, plac Sławika i Antalla
13 maja 2019, godzina 9:40

Kontakt:
Diana Maciąga, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, e-mail: diana@pracownia.org.pl

----

Demonstrację „Ostrołęka C to maszynka do mielenia pieniędzy” organizuje Koalicja Stop Elektrowni Ostrołęka C, do której należą: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Zielony Instytut, Towarzystwo na rzecz Ziemi, HEAL Polska, Frank Bold.

Pod listem do Ministra Energii podpisało się 28 sygnatariuszy, w tym organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej. Ponadto odpowiedź poparły: HEAL Polska, Fundacja „Rozwój Tak – Odkrywki Nie”, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Fundacja FrankBold.

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 24 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.

Fundacja Aeris Futuro, CIWF Polska, Fundacja ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Klub Gaja, Liga Ochrony Przyrody, Dolnośląski Klub Ekologiczny, Polski Klub Ekologiczny Koło Tychy, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia”, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Przeczytaj także: