Wczytywanie...

Wczoraj (28.03.2019) mBank opublikował deklarację, wykluczającą finansowanie nowych kopalń i elektrowni węglowych. W odpowiedzi na pytania akcjonariusza mniejszościowego o stosunek do celów klimatycznych Porozumienia Paryskiego prezes zarządu mBanku stwierdził, że mBank nie ma dostatecznego warsztatu do dalszych zmian, a radykalne ograniczenie relacji z największymi emitentami gazów cieplarnianych w polskich warunkach byłoby nieuzasadnione.

Już w sierpniu 2016 roku większościowy udziałowiec mBanku - Commerzbank opublikował swoją politykę węglową - uznawaną za jedną z najbardziej progresywnych polityk węglowych na świecie. Tym bardziej dziwił fakt, że polityka ta nie obejmowała mBanku. Wyłączenie spółki-córki spod swojej strategii węglowej przez duży bank było sytuacją niespotykaną. W kwietniu 2018 roku przedstawiciele organizacji społecznych po raz pierwszy wezwali mBank do poprawy jego polityki klimatycznej i zaprzestania finansowania spółek, które planują nowe projekty oparte na węglu. mBank udziela kredytów i pożyczek największym węglowym koncernom energetycznym w Polsce, między innymi: PGE, ZE PAKowi, Enei i Enerdze.

Polityka spółki-matki, Commerzbanku wyklucza finansowanie nowych kopalń i elektrowni węglowych. Bank oczekuje też od swoich niemieckich klientów, że do 2021 r. ograniczą udział energii pozyskiwanej z węgla do poniżej 30%, zaś klienci zagraniczni - do poniżej 50%. Przy dokumencie strategicznym spółki-matki oświadczenie mBanku wypada blado.

Wczorajsza deklaracja mBanku o zaprzestaniu finansowania kopalni i elektrowni węglowych jest długo oczekiwanym krokiem w dobrą stronę - komentuje biorący udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kuba Gogolewski, kampanier finansowy Fundacji „Rozwój Tak Odkrywki Nie” - Jednakże mBank jest zaangażowany we wspieranie sektora węglowego przede wszystkim przez kredyty korporacyjne oraz emisje obligacji korporacyjnych. Prawdziwym testem dla mBanku w tym roku będzie stopniowe wygaszanie kredytów odnawialnych oraz brak nowych kredytów korporacyjnych dla firm energetycznych planujących nowe elektrownie węglowe: ENEA, ENERGA, PGE oraz firm planujących nowe kopalnie: PGE, ZE PAK, Bogdanka, PGG, Tauron.

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kuba Gogolewski pytał również o to, czy i od kiedy mBank zamierza raportować emisje gazów cieplarnianych wynikające z udzielanych przezeń kredytów (SCOPE 3) oraz czy bank zamierza stopniowo wygaszać kredyty dla sektorów wysokoemisyjnych - takich, jak wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o spalanie węgla brunatnego - a jeśli tak, to czy Zarząd ma konkretną politykę określającą tempo oraz skalę działania w postaci m.in. harmonogramu i zasad raportowania?1

Klienci mBanku: PGE oraz ZE PAK planują budowę nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego, takich jak będący już na zaawansowanym etapie realizacji Złoczew oraz Ościsłowo. Projekty te wzbudzają silny sprzeciw lokalnych mieszkańców. Kolejni klienci banku: Enea i Energa to inwestorzy największej nowej elektrowni węglowej budowanej w UE - 1000 MW Ostrołęki C.

W oświadczeniu z 28.03.2019 czytamy: [mBank] nie będzie też nawiązywać relacji z firmami, w których udział energii elektrycznej z tego surowca [węgla] (liczony na podstawie pomiaru mocy wytwórczej) wynosi ponad 50 proc.

Decyzja, żeby „nie nawiązywać relacji” w sytuacji, gdy relacje z największymi podmiotami rynku energetycznego w Polsce są już nawiązane, nie przybliży banku do postawy odpowiedzialnej w kategoriach celów klimatycznych a polskich przedsiębiorstw - do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. W praktyce dalsze udzielanie kredytów korporacyjnych umożliwia spółkom rozwijanie szkodliwych i ekonomicznie nieuzasadnionych projektów takich jak węglowa Elektrownia Ostrołęka C, która nigdy nie powinna powstać - komentuje Diana Maciąga, koordynatorka ds. klimatu i energii ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Przedstawiciele organizacji społecznych wezmą także udział w WZA głównego udziałowca mBanku, Comerzbanku, które odbędzie się we Frankfurcie nad Menem w drugiej połowie maja 2019.

Kontakt:
Kuba Gogolewski, Fundacja „Rozwój TAK - Odkrywki NIE”
e-mail: k.gogolewski@fundacja.rt-on.pl, tel: 661 862 611

1. Filmowa relacja z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: https://www.bankier.pl/wiadomosc/mBank-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-2019-7650264.html?sortuj=najnowsze Pytanie zadane przez Kubę Gogolewskiego: 1:21:38

Przeczytaj także: