Wczytywanie...

Węgiel zabija!

Zanieczyszczenia emitowane przez elektrownie węglowe są niewidoczne dla oka ale śmiertelnie groźne, dlatego specjaliści z zakresu chorób układu oddechowego nazywają je „cichym zabójcą”. Zgodnie z raportem organizacji Health and Environment Alliance zanieczyszczenie powietrza spowodowane spalaniem węgla w polskich elektrowniach powoduje rocznie 3 500 przedwczesnych zgonów, 1 600 przypadków przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz 800 000 straconych dni pracy. Straty finansowe dla polskiej gospodarki wynikłe z utraty zdrowia, zwolnień chorobowych i kosztów leczenia wynoszą od 12,5 do 34,3 mld zł rocznie. Tych kosztów nie pokrywają inwestorzy, tylko polscy obywatele.

Zdiagnozowane zagrożenia

Jak dowiedziono w wielu badaniach naukowych, zanieczyszczenie powietrza powoduje zwiększoną zapadalność na choroby układu oddechowego, sercowo – naczyniowego, układu nerwowego, nowotwory, problemy z płodnością, przedwczesne porody, a nawet cukrzycę typu 2 czy chorobę Alzheimera, w konsekwencji prowadząc do przedwczesnych zgonów. Oddychanie powietrzem o wysokich stężeniach pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10, tlenków siarki i azotu, jak również ozonu i tlenku węgla zwiększa ryzyko astmy oskrzelowej, rozedmy płuc i oskrzeli, przewlekłego zapalenia płuc, alergii, niewydolności i nowotworów płuc. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem to nie tylko problem dla płuc, ale także układu sercowo – naczyniowego. Wiąże się z takimi jednostkami chorobowymi jak: udar mózgu, miażdżyca obwodowa, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca czy powikłania zakrzepowo-zatorowe. W Polsce aż 52% wszystkich zgonów to właśnie konsekwencja chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.

Ostrołęka C niszczy zdrowie

Eksperci oszacowali, że zanieczyszczenie powietrza w wyniku 40 lat funkcjonowania Elektrowni Ostrołęka C może spowodować w sumie nawet 2 tys. przedwczesnych zgonów, ok. 620 przewlekłych zapaleń oskrzeli u dorosłych, ponad 3 tys. zapaleń oskrzeli wśród dzieci, ponad 420 tys. dni chorobowych oraz prawie 100 tys. napadów astmy wśród dzieci. Koszty zdrowotne funkcjonowania tej elektrowni oszacowano na 690 milionów euro. Negatywne konsekwencje funkcjonowania elektrowni Ostrołęka C będą więc ogromne. Czy naprawdę musimy ponosić takie ofiary w imię dalszego uzależniania Polski od węgla?