Wczytywanie...

Elektrownie - w czym problem?

Elektrownie węglowe to główne przemysłowe źródło odpowiadające za skażenie powietrza. W Polsce aż 85% energii elektrycznej produkowanej jest z węgla. Według raportu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami elektrownie zlokalizowane na terenie naszego kraju odpowiadają za: 11% emisji pyłu pierwotnego PM 2,5, 51% emisji dwutlenku siarki oraz 31% emisji tlenków azotu. Dwutlenek siarki i tlenki azotu w wyniku procesów fizykochemicznych zachodzących w atmosferze przekształcają się pył wtórny. To niewidoczne, ale śmiertelnie groźne zanieczyszczenia. Nie istnieje bezpieczny dla zdrowia poziom stężeń pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 oraz ozonu.

To mój problem?

Skażenie powietrza generowane przez elektrownie nie jest lokalne, ale swoim zasięgiem może objąć kilka województw, a nawet teren sąsiedniego kraju. Dzieje się tak dlatego, że zanieczyszczenia emitowane są przez chłodnie kominowe na dużych wysokościach (chłodnia kominowa elektrowni Ostrołęka C to min. 180 m.) dzięki czemu rozprzestrzeniają się one na znaczne (nawet 750 km) odległości. Zanieczyszczenia z elektrowni węglowych to więc nasz wspólny problem.

Czy mam się czego bać?

Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw Europy - 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE znajduje się w naszym kraju. Zanieczyszczenie powietrza to naprawdę poważny problem – co roku w Polsce przedwcześnie umiera przez nie 45 000 ludzi! Tylko przez zanieczyszczenie powietrza spowodowane spalaniem węgla w polskich elektrowniach rocznie przedwcześnie umiera 3 500 osób. Funkcjonowanie elektrowni Ostrołęka C dołoży do tego bilansu 16 dodatkowych ofiar rocznie. Oficjalne dokumenty inwestora milczą na ten temat.

FILM

Dr hab. Leszek Pazderski o elektrowni Ostrołęka

Dr hab. Leszek Pazderski "Zgodność planowanej elektrowni węglowej Ostrołęka C ze standardami UE i ocena wpływu wybranych zanieczyszczeń gazowo-pyłowych na zdrowie człowieka" 24.10.2017, Ostrołęka