Wczytywanie...

Dom Maklerski BDM rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Energi od zalecenia „redukuj”. Powodem negatywnej rekomendacji jest ciągły brak finansowania Ostrołęki C oraz wielomiesięczne opóźnienia w budowie elektrowni i związane z tym przyszłe kary.

"W średnim/długim terminie dostrzegamy ryzyko istotnego zwiększenia CAPEX w Wytwarzaniu, związanego z realizacją strategicznych projektów jak Ostrołęka C czy 3 mniejszych bloków gazowych. Tym samym wydajemy rekomendację Redukuj dla spółki z ceną docelową 8,4 zł/akcję" – piszą w swojej rekomendacji analitycy Domu Maklerskiego BDM.

Autorzy raportu zwracają uwagę na brak finansowania tego projektu oraz inny poważny problem Energi – budowa elektrowni Ostrołęka C ma trwać 56 miesięcy a to oznacza już około 8 miesięczne opóźnienie. Uruchomienie jej 1 stycznia 2023 roku, do czego spółka została zobowiązana wygraną aukcją na rynku mocy, jest właściwie niemożliwe i pociągnie za sobą poważne konsekwencje:

"dotychczasowy brak finansowania strategicznego projektu Ostrołęka C 1000 MW i niechęć innych inwestorów do partycypowania w tej inwestycji, może prowadzić do większego zaangażowania finansowego Energii, na co pozwala zmiana umowy inwestycyjnej z 28.12.2018. Co więcej, oddanie do użytku bloku po 2023 roku może prowadzić do niewywiązania się z obowiązku mocowego i potencjalnych, dużych kar z tym związanych, co obniża oczekiwane NPV."

Analitycy przywołują przypadki innych elektrowni: bloku 11 w Elektrowni Kozienice, Opole 5/6 oraz Jaworzno B7, których budowa trwała od 63 do 68 miesięcy a w dwóch ostatnich przypadkach zakładane koszty zostały przekroczone o około 2 mld zł.

To kolejna instytucja finansowa, która ostrzega o negatywnych konsekwencjach, jakie budowa ostrołęckiej elektrowni będzie miała dla Energi. W lipcu 2018 roku Agencja EuroRating obniżyła rating kredytowy Energi w odpowiedzi na podpisanie umowy z generalnym wykonawcą Elektrowni Ostrołęka C i zaleciła rezygnację z jej budowy na jak najwcześniejszym etapie procesu inwestycyjnego. Co ciekawe, w wydanym 13 marca br. sprawozdaniu za rok 2018 Zarząd Grupy Energa przemilcza ten fakt informując jedynie o utrzymaniu ratingu przez Fitch Ratings. Należy podkreślić, że miało to miejsce 21 marca 2018 roku czyli przed rozstrzygnięciem przetargu a także przed opublikowaniem pierwszego z serii raportów potwierdzających nierentowność i głęboką nieopłacalność Ostrołęki C, nie mówiąc już o wydaniu Polecenia Rozpoczęcia Prac, które nastąpiło dopiero pod koniec grudnia 2018.

FILM

Rafał Zasuń z wysokienapiecie.pl o elektrowni Ostrołęka C

Wybudowanie nowych bloków energetycznych w Ostrołęce ma kosztować ponad 6 mld zł, ale nie ma chętnych do sfinansowania tej inwestycji. Nowa elektrownia będzie na siebie zarabiać nie wcześniej niż po 30 latach. Kto zainwestuje, ten prawdopodobnie na tym straci.

FILM

Maciej Bukowski - Niektóre inwestycje w polskiej energetyce nie mają sensu

Czy inwestorom uda się pozyskać finansowanie na projekty oparte na paliwach kopalnych? Czy budowa bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka ma sens? Dlaczego Polska wciąż nie ma strategii energetycznej?

Przeczytaj także: