Wczytywanie...

MZZ Synergia Pracowników Grupy Kapitałowej Enea złożył pozew o uchylenie kierunkowej zgody na budowę elektrowni Ostrołęka C. Związkowcy od kilku miesięcy krytykują projekt jako nierentowny, nieopłacalny i polityczny, a swoje obawy przedstawili bezpośrednio Ministrowi Tchórzewskiemu.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Synergia złożył pozew o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do etapu budowy w ramach projektu Ostrołęka C, którą 24 września podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea. Związek krytykował projekt od miesięcy. We wrześniu 2018, przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Energi, Synergia zaproponowała innym związkom apel do największego akcjonariusza skierowany bezpośrednio do Ministra Tchórzowskiego, w którym wyraża „głęboki niepokój o przyszłe losy Grupy i miejsca pracy” oraz „apeluje o dokładne przeanalizowanie projektu i podjęcie rozsądnej, przede wszystkim bezpiecznej decyzji dla Grupy”. Związkowcy powołują się na krytykę projektu dominującą w prasie branżowej, nazywają Ostrołękę C przedsięwzięciem nierentownym i nieuzasadnionym oraz zawracają uwagę, że „Spółka nie przedstawiła Akcjonariuszom żadnych racjonalnych, w tym finansowych, argumentów stojących za przystąpieniem Spółki do finansowania przedmiotowej budowy, mimo takiego obowiązku.” Synergia pisze wprost, że w ocenie związku budowa elektrowni to jedynie próba spełnienia przedwyborczych obietnic Tchórzewskiego kosztem miejsc pracy w innych zakładach Grupy.

Co istotne Związek jest świadomy odpowiedzialności, jaka stoi przed Polską w zakresie walki ze zmianami klimatu oraz ochroną zdrowia i środowiska:

Podzielamy pogląd, że bezpieczeństwo energetyczne kraju jest istotną kwestią, jednak w Europie odchodzi się od eksploatacji a tym bardziej budowy bloków węglowych. Zapewne jedną z najważniejszych przyczyn są światowe działania na rzecz ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych gazów powstających przy produkcji energii metodą wykorzystania paliw kopalnych. Rosnące oczekiwania także wobec naszego kraju w tym zakresie, co ma bezpośrednie przełożenie na rosnące ceny emisji CO2 już odbijają się bardzo niekorzystnie na wyniku finansowym naszej Grupy. Może więc warto skupić się na innych innowacyjnych projektach, które przyczynią się do poprawy warunków środowiskowych przyszłych pokoleń, a także pozwolą na długofalowy rozwój lokalnego rynku pracy? Zwrócić również należy uwagę, iż m.in. ze względu na kwestie związane z zanieczyszczeniem powietrza i aspektami zdrowotnymi, inwestycja ta wcale nie cieszy się dużym poparciem lokalnej społeczności.

Pomimo, że Synergia uznała projekt za „niezwykle kontrowersyjny”, we wrześniu nie uzyskała wsparcia innych związków, które argumentowały między innymi, że „to bez sensu, przecież wszystko jest już podpisane” oraz obawiały się politycznego umotywowania apelu do ministra. Związek rozwiewa te wątpliwości w piśmie z 21 września:

Jako strona społeczna z obawami spoglądamy na realizację projektów, które nie mają uzasadnienia biznesowego i ekonomicznego, a które zapewne w bezpośredni sposób przedkładają się na sytuacje nasze go pracodawcy (patrz np. kurs akcji) i nasze miejsca pracy – czytamy. - Nasze zaangażowanie w budowę bloku, musi odbyć się przy wykorzystaniu zewnętrznego finansowania, które dla Grupy przy zaciągniętych kredytach jest działaniem bardzo ryzykownym, wiedzą o tym w Grupie wszyscy – zapewne także Ci, którzy reprezentują załogę jako władze związków zawodowych. Instytucje finansowe po kolei informują o rezygnacji z finansowania tego chorego pomysłu, co tylko potwierdza obawy środowiska branżowego.

Puszczą nas z dymem? – pyta Synergia i zdecydowanie krytykuje polityczne umotywowanie budowy Ostrołęki C:

Niestety w naszej Grupie biznes od zawsze przegrywał z polityką, kompetencje z układami, a rozsądek i odpowiedzialność, z troską o własne stanowisko. (…) Synergia z za łożenia jest apolityczna ale to nie znaczy, że jest ślepa i głucha i nie widzi tego w jakim kierunku zmierza Grupa. (…) Bezpieczeństwo energetyczne, ważna sprawa. Jednak w Europie odchodzi się od eksploatacji węglowych bloków, ciąży na nas obligo związane z odnawialnymi źródłami energii, jesteśmy jako Grupa zadłużeni po uszy i w naszej ocenie powinniśmy skupić się przede wszystkim na zabezpieczeniu interesów spółki, bo to wprost przekłada się na bezpieczeństwo naszych miejsc pracy.

Synergia to związek zawodowy działający w 7 spółkach GK Enea: Enea S.A., Enea Trading, w Enea Centrum, Enea Oświetlenie, Enea Operator, Enea Serwis oraz Enea Logistyka. Związek zdecydowanie odcina się od powiązań z partiami politycznymi.

To kolejny pozew przeciwko uchwale podjętej przez NWZA Enei. 29 października 2018 Fundacja ClientEarth poinformowała, że pozwała rozbudowę elektrowni Ostrołęka ze względu na ryzyko klimatyczne.

FILM

Prof. Jan Popczyk o elektrowni Ostrołęka

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk "Mazowsze bez elektrowni węglowej Ostrołęka C, z falą prosumenckich innowacji na wschodzącym rynku energii elektrycznej?" 24.10.2017, Ostrołęka

FILM

Dr hab. Leszek Pazderski o elektrowni Ostrołęka

Dr hab. Leszek Pazderski "Zgodność planowanej elektrowni węglowej Ostrołęka C ze standardami UE i ocena wpływu wybranych zanieczyszczeń gazowo-pyłowych na zdrowie człowieka" 24.10.2017, Ostrołęka

FILM

Rafał Zasuń z wysokienapiecie.pl o elektrowni Ostrołęka C

Wybudowanie nowych bloków energetycznych w Ostrołęce ma kosztować ponad 6 mld zł, ale nie ma chętnych do sfinansowania tej inwestycji. Nowa elektrownia będzie na siebie zarabiać nie wcześniej niż po 30 latach. Kto zainwestuje, ten prawdopodobnie na tym straci.

Przeczytaj także: