Wczytywanie...

Koalicja Stop Elektrowni Ostrołęka C zaprasza na Central European Energy Forum, które odbędzie się 11 czerwca na AGH w Krakowie. Na konferencji wystąpi profesor Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej, który przedstawi alternatywy dla rozwoju energetyki węglowej na przykładzie Ostrołęki C.

Central European Energy Forum – Energy CEE Day jest projektem realizowanym przez Fundację dla Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Promuje innowacyjność i współpracę nauki i biznesu w obszarze zrównoważonej energetyki i poprawy efektywności energetycznej. W poniedziałek 11 czerwca o godzinie 11:00 profesor Jan Popczyk poruszy temat czystej energetyki jako alternatywy dla zcentralizowanej energetyki węglowej na przykładzie projektu budowy elektrowni Ostrołęka C.

Negatywny wpływ tej inwestycji na rozwój regionu ostrołęckiego Profesor Popczyk zakreślił już w raporcie „Analiza ryzyk i utraconych szans związanych z budową bloku Ostrołęka C (klasy 1000 MW)”. Naukowiec zwraca w nim uwagę na fakt, że inwestycje w czystą energetykę są realną alternatywą dla węglowego projektu, która przyniosłaby znacznie więcej miejsc pracy.

Porównując uzyskaną w przeprowadzonej analizie wielkość zatrudnienia w Inwestycji1 [elektrownia Ostrołęka C], liczoną razem z wydobyciem węgla oraz Inwestycji2 [zbiór inwestycji roz­proszonych na wschodzących mono rynkach energii elektrycznej OZE], zatrudnienie w sektorze związanym z OZE, jest o ponad 45% wyższe. […] Natomiast w przypadku, gdy węgiel będzie importowany (a jest bardzo duże ryzyko, że tak będzie) pozostaną pracownicy Elektrow­ni Ostrołęka C (250 osób), a pozostałe zatrudnienie przeniesie się poza granice Polski. Zatrudnienie w skrajnym przypadku w nowej energetyce będzie 1200% wyższe – czytamy w raporcie.

Tymczasem budowa nowego bloku węglowego oznacza w praktyce zablokowanie szansy na zrównoważony rozwój regionu oraz sprawiedliwą transformację energetyczną.

Zablokuje innowacyjne rozwiązania charakterystyczne dla wschodzącego rynku energii elektrycznej, w tym projekty, budowę i utrzymanie źródeł OZE, ale także usługi energetyczne, które głównie skupiają się na wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań – zarówno z sektora ICT (ang. Information and Communication Tech­nologies – technologie informacyjno-komunikacyjne), jak i technologii informa­tycznych, na przekształtnikach energoelektronicznych kończąc.

Czysta energetyka jest nie tylko realną alternatywą dla wielkoskalowej energetyki węglowej, ale wyborem znacznie korzystniejszym dla społeczności lokalnych i całego społeczeństwa. Ostrołęka C to sztandarowy przykład zamykania Polski w przestarzałym modelu energetyki wbrew rachunkowi ekonomicznemu czy ostrzeżeniom ekspertów od zdrowia publicznego – podsumowuje Diana Maciąga z koalicji Stop Elektrowni Ostrołęka C.

Kampania Stop Elektrowni Ostrołęka C będzie obecna w strefie wystawowej, gdzie jej przedstawiciele będą informować zebranych o wpływie energetyki węglowej na ludzi i środowisko oraz dystrybuować materiały kampanijne.

11 czerwca, Sesja I, 11:00-13:00

Alternatywa dla budowy nowych elektrowni węglowych na podstawie Ostrołęki

Prelegent: prof. dr hab inż. Jan Popczyk (Politechnika Śląska)

Program Konferencji

Konferencja odbędzie się na Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie (budynek A-0)
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Kontakt:
Diana Maciąga, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, e-mail: diana@pracownia.org.pl
Robert Wawręty, Towarzystwo na rzecz Ziemi, e-mail: robert@tnz.most.org.pl

FILM

Prof. Jan Popczyk o elektrowni Ostrołęka

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk "Mazowsze bez elektrowni węglowej Ostrołęka C, z falą prosumenckich innowacji na wschodzącym rynku energii elektrycznej?" 24.10.2017, Ostrołęka

FILM

Dr hab. Leszek Pazderski o elektrowni Ostrołęka

Dr hab. Leszek Pazderski "Zgodność planowanej elektrowni węglowej Ostrołęka C ze standardami UE i ocena wpływu wybranych zanieczyszczeń gazowo-pyłowych na zdrowie człowieka" 24.10.2017, Ostrołęka

FILM

Rafał Zasuń z wysokienapiecie.pl o elektrowni Ostrołęka C

Wybudowanie nowych bloków energetycznych w Ostrołęce ma kosztować ponad 6 mld zł, ale nie ma chętnych do sfinansowania tej inwestycji. Nowa elektrownia będzie na siebie zarabiać nie wcześniej niż po 30 latach. Kto zainwestuje, ten prawdopodobnie na tym straci.

Przeczytaj także: