Wczytywanie...

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. "Zagrożenia społeczne i środowiskowe związane z budową i funkcjonowaniem elektrowni węglowej Ostrołęka C". Będzie to pierwsza debata od czasu powstania planów tej inwestycji, pokazująca rzeczywistą skalę negatywnych oddziaływań elektrowni. O społecznych i przyrodniczych skutkach inwestycji opowiedzą eksperci i praktycy w dziedzinie transformacji energetycznej, ochrony zdrowia oraz oddziaływań elektrowni węglowych na środowisko.

Miejsce: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce (mała aula) , ul. Korczaka 73
Data: 24.10.2017 (wtorek), godz. 17.30

Ostrołęka C o mocy 1000 MW to nowa elektrownia węglowa planowana na terenie gminy Rzekuń w województwie mazowieckim. Elektrownia zajmie 53 ha terenu. Ostrołęka C miałaby zacząć działać w 2024 r. Koszt jej budowy szacowany jest na 6 mld zł.

Celem konferencji jest rozpoczęcie dyskusji o zasadności budowy elektrowni Ostrołęka C oraz o potrzebie alternatywy energetycznej dla regionu. Takiej dyskusji dotychczas brakowało w przestrzeni publicznej. Dlaczego to ważne? Nowa elektrownia węglowa o tak dużej mocy będzie miała realny wpływ na kierunek rozwoju energetyki w Polsce oraz na jakość życia mieszkańców regionu.

Program konferencji:

17.30. Przywitanie gości - Radosław Gawlik

17.40 - 18.10 - prof. dr hab. inż. Jan Popczyk - Mazowsze bez elektrowni węglowej Ostrołęka C, z falą prosumenckich innowacji na wschodzącym rynku energii elektrycznej?

18.10 - 18.30 - dr hab. Leszek Pazderski - Zgodność planowanej elektrowni węglowej Ostrołęka C ze standardami UE i ocena wpływu wybranych zanieczyszczeń gazowo-pyłowych na zdrowie człowieka.

18.30 - 18.50 - Łukasz Adamkiewicz - Skutki zdrowotne narażenia na zanieczyszczone powietrza. Oddziaływanie elektrowni węglowej Ostrołęka C.

18.50 - 20.30. Panel dyskusyjny - Radosław Gawlik (moderator): Jan Popczyk, Leszek Pazderski, Łukasz Adamkiewicz, Dariusz Szwed,

Organizatorem konferencji jest koalicja organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz lokalnych społeczności.

Ostrołęka C to nasza wspólna sprawa, dlatego tak ważne jest posiadanie pełnej informacji na temat skutków jej budowy i funkcjonowania. Pora na rzetelną dyskusję o losie tej inwestycji - mówi Robert Wawręty z Towarzystwa na rzecz Ziemi, współorganizator spotkania.

Udział w konferencji jest bezpłatny. W trakcie spotkania zapraszamy na poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy.

Osoby kontaktowe:
Radosław Ślusarczyk, tel. 660 538 329; e-mail: suchy@pracownia.org.pl
Robert Wawręty, tel. 508 585 130, e-mail: robert@tnz.most.org.pl

Przeczytaj także: