Wczytywanie...

Zgoda na budowę elektrowni węglowej Ostrołęka C to decyzja, która zdefiniuje przyszłość regionu i całej Polski. Powinna być ona podjęta w oparciu o najnowsze dane i ogólnodostępne, rzetelne informacje, z uwzględnieniem światowych trendów, co umożliwi rozważenie wszystkich za i przeciw w taki sposób, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla Polski i mieszkańców regionu. Organizowane przez Ratusz i inwestora zamknięte spotkanie dla wybranych jest antytezą debaty publicznej i budzi obawy co do rzetelności informacji, które mają być zaprezentowane.

Prezydent Miasta Ostrołęki przy współpracy z Elektrownią Ostrołęka sp. z o. o. i GE Power Sp. z o.o. we wtorek 23 lipca 2019 w ostrołęckim Ratuszu organizuje prezentację „Wpływ budowy Elektrowni Ostrołęka C na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu ostrołęckiego i Polski”. Została ona opracowana przez think tank Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz Quant Tank a przedstawić ma ją Stanisław Kluza – były minister finansów w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego.

O wydarzeniu nie poinformowano ani nie zaproszono na nie żadnej z eksperckich organizacji społecznych, które od ponad 2 lat prezentują analizy szkodliwego wpływu Ostrołęki C na klimat, środowisko i zrównoważony rozwój oraz jej nierentowności i głębokiej nieopłacalności.

Koalicja Stop Elektrowni Ostrołęka C zwracała się do Ratusza z propozycją spotkania z ekspertami, otwartego dla wszystkich zainteresowanych, jednak nie spotkała się ona z zainteresowaniem.

Jednostronne śniadanie inwestora z lokalnym samorządem nie ma nic wspólnego z publiczną debatą ekspercką. Ze względu na brak informacji o spotkaniu oraz pominięcie organizacji społecznych i ekspertów krytykujących Ostrołękę C należy uznać je wyłącznie za PR-owe działania inwestora. Nie zgadzamy się na takie traktowanie społeczeństwa. Budowa Ostrołęki C to temat ogólnopolski związany z przyszłością energetyki całego kraju. Wzywamy inwestora do poważnej dyskusji w gronie ekspertów, naukowców i wszystkich zainteresowanych stron

– komentuje Diana Maciąga, koordynatorka ds. klimatu ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Domagamy się debaty, w której inwestor stanie z otwartą przyłbicą by odnieść się do analiz przygotowanych przez niezależnych ekspertów. Każdy obywatel ma prawo do rzetelnej informacji na temat inwestycji, które mają wpływ na zdrowie, środowisko i klimat. Budowa Ostrołęki C to sprawa o znaczeniu ogólnopolskim i europejskim, która zadecyduje o przyszłości naszego kraju

– mówi Robert Wawręty z Towarzystwa na rzecz Ziemi.

Niniejszym koalicja organizacji społecznych Stop Elektrowni Ostrołęka C ponawia apel do Władz Miasta Ostrołęka, Elektrowni Ostrołęka sp. z o. o. i GE Power Sp. z o.o. o zorganizowanie wspólnej debaty na temat wpływu i konsekwencji budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C, otwartej dla prasy i wszystkich zainteresowanych. Stoimy na stanowisku, że jedynie taka forma prezentacji faktów umożliwi społeczeństwu, w tym lokalnym mieszkańcom, uczciwy dostęp do rzetelnych informacji na temat tej inwestycji.

Kontakt:

Diana Maciąga,
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
e-mail: diana@pracownia.org.pl, tel: +48 502 646 890

Robert Wawręty, Towarzystwo na rzecz Ziemi
e-mail: robert@tnz.most.org.pl, tel: +48 508 585 130

Więcej informacji: https://elektrowniaostroleka.com/

FILM

Łukasz Adamkiewicz o elektrowni Ostrołęka C

Łukasz Adamkiewicz "Skutki zdrowotne narażenia na zanieczyszczone powietrza. Oddziaływanie elektrowni węglowej Ostrołęka C" 24.10.2017, Ostrołęka

FILM

Dr hab. Leszek Pazderski o elektrowni Ostrołęka

Dr hab. Leszek Pazderski "Zgodność planowanej elektrowni węglowej Ostrołęka C ze standardami UE i ocena wpływu wybranych zanieczyszczeń gazowo-pyłowych na zdrowie człowieka" 24.10.2017, Ostrołęka

FILM

Prof. Jan Popczyk o elektrowni Ostrołęka

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk "Mazowsze bez elektrowni węglowej Ostrołęka C, z falą prosumenckich innowacji na wschodzącym rynku energii elektrycznej?" 24.10.2017, Ostrołęka

FILM

Dyskusja na temat planowanej budowy elektrowni Ostrołęka C

Panel dyskusyjny: Radosław Gawlik (moderator), Jan Popczyk, Leszek Pazderski, Łukasz Adamkiewicz, Dariusz Szwed. 24.10.2017, Ostrołęka

FILM

Rafał Zasuń z wysokienapiecie.pl o elektrowni Ostrołęka C

Wybudowanie nowych bloków energetycznych w Ostrołęce ma kosztować ponad 6 mld zł, ale nie ma chętnych do sfinansowania tej inwestycji. Nowa elektrownia będzie na siebie zarabiać nie wcześniej niż po 30 latach. Kto zainwestuje, ten prawdopodobnie na tym straci.

Przeczytaj także: