Wczytywanie...

3 września Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Energa, mimo sprzeciwu części akcjonariuszy, zdecydowało o wydaniu kierunkowej zgody na polecenie rozpoczęcia prac dla elektrowni Ostrołęka C. To działanie na szkodę spółki, akcjonariuszy i społeczeństwa - komentują organizacje społeczne.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Energi przegłosowano wyrażenie kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy polegającej na przygotowaniu, budowie i eksploatacji węglowej elektrowni Ostrołęka C. Zadecydowały głosy Skarbu Państwa i kontrolowanych przezeń podmiotów. Przeciw uchwale zagłosowali akcjonariusze posiadający 23 mln akcji, zaś 2,6 mln wstrzymały się od głosu. Na Zgromadzeniu nie byli obecni ani członkowie Rady Nadzorczej ani Zarządu spółki, lekceważąc dobre praktyk relacji inwestorskich. Uniemożliwiło to akcjonariuszom uzyskania odpowiedzi na pytania i wątpliwości. Jakub Gogolewski, akcjonariusz mniejszościowy, wniósł o przerwę w obradach do 2 października, lecz jego wniosek został odrzucony.

W prospekcie emisyjnym euroobligacji z lutego 2017 Energa AB stwierdziła, że NTP nie zostanie wydane przed rozstrzygnięcie aukcji mocowej, czyli przed 21 grudnia 2018. Dzisiejsze głosowanie to złamanie zobowiązania wobec obligatariuszy. Jest działaniem na szkodę spółki Energa oraz naraża ją na długotrwałą utratę wartości i zaufania wśród inwestorów. Wszyscy akcjonariusze, którzy nie wyprzedadzą akcji Energi będą ponosić odpowiedzialność za powstanie olbrzymiej elektrowni węglowej, jaką jest Ostrołęka C – mówi Jakub Gogolewski, kampanier finansowy z Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”, który brał udział w dzisiejszym Zgromadzeniu jako akcjonariusz indywidualny.

Hurtowe ceny energii w Polsce wzrosły o ponad 40% w stosunku do ubiegłego roku, dalszy wzrost rachunków w 2019 r jest nieunikniony. Najbardziej ucierpią małe i średnie przedsiębiorstwa, które są główną siłą napędową polskiej gospodarki, gdyż wytwarzają ok. 60 % PKB. Tymczasem eksperci ostrzegają, że Ostrołęka C będzie produkować bardzo drogi prąd.

Do tej pory Energa była tą spółką spośród kontrolowanych przez Skarb Państwa, w której udział energii wytwarzanej z węgla był najmniejszy. Mogła stać się liderem transformacji energetycznej w sektorze, lecz dziś bezpowrotnie zaprzepaszczono tę szansę – komentuje Diana Maciąga ze stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. – Budowa głęboko nieopłacalnej elektrowni oznacza poważne skutki dla zdrowia i środowiska oraz dalszy wzrost cen energii. Ostatecznie słoną cenę za budowę nierentownej i niepotrzebnej Ostrołęki C zapłaci społeczeństwo. Elektrownie węglowe należą do przeszłości. Naszym priorytetem powinna być budowa innowacyjnej, silnej i bezpiecznej Polski, która idzie z duchem czasu i odważnie odpowiada na nowe wyzwania. Energetyka odnawialna, nowe technologie przyjazne zdrowiu i efektywność energetyczna to patent na silną gospodarkę, czyste środowisko, niezależność energetyczną i walkę z katastrofalnymi zmianami klimatu. Nie możemy skazywać Polski na uzależnienie od węgla i zostanie w tyle w kwestiach, które zadecydują nie tylko o pozycji naszego kraju w świecie ale przede wszystkim o przyszłości nas i naszych dzieci - podsumowuje koordynatorka kampanii.

Budowa Ostrołęki C była obietnicą wyborczą obecnego Ministra Energii Tchórzewskiego, jest też na liście 5 obietnic wyborczych PiS dla mazowsza w wyborach samorządowych. Najnowsza analiza ekspertów wykazała, że Ostrołęka C jest głęboko nieopłacalna. Warta ponad 5 mld PLN netto elektrownia, w optymistycznym dla inwestora scenariuszu wymaga wg analityków Instratu “dołożenia” co najmniej dodatkowych 2,34 mld na starcie, czyli ok. 50% kosztu budowy. Elektrownia w modelu przedstawionym przez ekspertów nie generuje dodatniego NPV nawet przy skrajnie nierealistycznych założeniach pracy przez cały rok bez przerwy czy bardzo powolnego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. Jej sytuacji nie poprawią też przychody z rynku mocy, które w założeniu miały zagwarantować jej opłacalność, a w rzeczywistości pokryją co najwyżej 15% przychodów. Nie jest także wykluczone, że spółka celowa będzie musiała jeszcze raz przejść postępowanie środowiskowe, co może znacząco utrudnić i opóźnić cały proces inwestycyjny o kilka lat. Elektrownia będzie emitować rocznie 6 mln ton CO2. Zanieczyszczenia z Ostrołęki C mogą spowodować nawet 2 tys. przedwczesnych zgonów a koszty zdrowotne jej funkcjonowania oszacowano na 690 mln EUR.

Zgoda na wydanie NPV przez Energę nie jest równoznaczna z rozpoczęciem prac konstrukcyjnych. Taką samą zgodę musi wyrazić jeszcze NWZA Enei, które zwołano na 24 września 2018 r.

Kontakt:
Diana Maciąga, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, diana@pracownia.org.pl
Jakub Gogolewski, Fundacja RT-ON, k.gogolewski@fundacja.rt-on.pl

Przeczytaj także: