Wczytywanie...

9 maja br. przedstawiciel Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wziął udział w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Allianz w Monachium, by wezwać niemieckie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe do zaprzestania ubezpieczania spółek zaangażowanych w szkodliwe projekty węglowe.

4 maja br. Allianz ogłosił, że nie będzie więcej ubezpieczał nowych kopalni węgla i elektrowni węglowych oraz że wykluczy ze swojego portfela inwestycyjnego firmy, które planują budowę ponad 500 MW nowych mocy. Nie będzie także przedłużał kontraktów na ubezpieczenie tych instalacji.

Decyzja ta spotkała się z aprobatą polskich organizacji pozarządowych, które w kwietniu tego roku apelowały do Allianz o wycofanie swoich aktywów ze spółek ENERGA i ENEA – właścicieli projektu budowy nowej elektrowni Ostrołęka C o mocy 1000 MW. Zwracają one jednak uwagę na poważną wadę nowej polityki klimatycznej Allianz.

„Spalanie węgla jest jedną z głównych przyczyn zmian klimatycznych a dalszy rozwój tego sektora energetyki stoi w sprzeczności z celem Porozumienia Paryskiego o ochronie klimatu – ograniczeniem wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2℃ w stosunku do epoki przedindustrialnej. Popieramy decyzję Allianz o całkowitym odejściu od węgla, jednak firma zostawiła sobie furtkę, by dalej angażować się w szkodliwe projekty. Allianz nie zamierza wycofać się ze współpracy ze spółkami węglowymi aż do 2040 roku. Tymczasem wiele z nich, wbrew postanowieniom Porozumienia Paryskiego, prowadzi agresywną politykę rozbudowy mocy węglowych, czego doskonałym przykładem są polskie spółki ubezpieczane przez Allianz” – wyjaśnia Alan Weiss reprezentujący Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Allianz jest liderem konsorcjum ubezpieczającego należącą do PGE elektrownię Opole - największą rozbudowywaną obecnie elektrownię węglową w UE. Ubezpiecza także elektrownie Kozienice (ENEA) i Jaworzno (TAURON) oraz firmę ZE-PAK wydobywającą węgiel brunatny metodą odkrywkową.

Allianz jest także akcjonariuszem węglowych spółek ENEA i ENERGA, które planują budowę elektrowni Ostrołęka C. Niezależni eksperci ostrzegają, że ta najdroższa i najmniej potrzebna z polskich elektrowni spowoduje szereg negatywnych skutków zdrowotnych, środowiskowych i społecznych. W ciągu przewidywanej 40-letniej eksploatacji może spowodować około 2 tys. przedwczesnych zgonów i 110 tys. napadów astmy u dzieci. Zwrot z inwestycji nigdy nie zrównoważy jej kosztów, a samo przedsięwzięcie jest obarczone dużym ryzykiem.

Wbrew światowym działaniom na rzecz ochrony klimatu spółki ubezpieczane przez Allianz planują rozbudowę mocy węglowych i wcale nie zamierzają odchodzić od tego paliwa. PGE i ZE-PAK chcą budować nowe kopalnie odkrywkowe a ENEA i ENERGA elektrownię Ostrołęka C. Dalsze ubezpieczanie ich działalności to jasny sygnał, że mogą ignorować Porozumienie Paryskie i kontynuować swój biznes ze szkodą dla polskiego społeczeństwa. Jako obywatele świadomi skutków zdrowotnych spalania węgla i zagrożeń, jakie niesie ze sobą kryzys klimatyczny, nie możemy obojętnie się temu przyglądać – komentuje Alan Weiss.

Dyrektor Allianz Oliver Bäte otrzymał od strony społecznej eksperckie raporty: o negatywnym wpływie Ostrołęki C na region oraz analizę pokazującą, że inwestycja ta niesie za sobą ogromne ryzyko finansowe. W odpowiedzi na pytania zadane przez Stowarzyszenie podczas WZA Allianz potwierdził, że firma nie będzie ubezpieczać elektrowni i kopalni węgla ani nie przedłuży kontraktów dla instalacji takich jak elektrownia Opole i Kozienice. Prowadzone są także rozmowy z Allianz Polska w celu wdrożenia polityki klimatycznej w życie. Ubezpieczyciel przygląda się także firmom, takim jak ZE-PAK weryfikując ich politykę środowiskową i społeczną.

Odpowiedzi, które otrzymaliśmy są bardzo ogólne. Allianz w pierwszej kolejności pozbywa się dużych instalacji ale zamierza współpracować ze spółkami węglowymi jeszcze przez ponad 20 lat. Cieszymy się, że nie będzie wspierał Ostrołęki C, jednak mamy też nadzieję, że nasze raporty uświadomią Allianz, że firmy, które forsują tak szkodliwe projekty, nie zasługują na wsparcie w żadnej postaci. 2040 rok wyznaczony na zakończenie współpracy to bardzo odległy termin i liczymy na to, że Allianz wyznaczy sobie bardziej ambitny cel - podsumowuje Weiss.


Kontakt:
Alan Weiss: alan@pracownia.org.pl,
Diana Maciąga: diana@pracownia.org.pl,
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

FILM

Rafał Zasuń z wysokienapiecie.pl o elektrowni Ostrołęka C

Wybudowanie nowych bloków energetycznych w Ostrołęce ma kosztować ponad 6 mld zł, ale nie ma chętnych do sfinansowania tej inwestycji. Nowa elektrownia będzie na siebie zarabiać nie wcześniej niż po 30 latach. Kto zainwestuje, ten prawdopodobnie na tym straci.

Czas pożegnać brudne technologie

FILM

Prof. Jan Popczyk o elektrowni Ostrołęka

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk "Mazowsze bez elektrowni węglowej Ostrołęka C, z falą prosumenckich innowacji na wschodzącym rynku energii elektrycznej?" 24.10.2017, Ostrołęka

Przeczytaj także: