Wczytywanie...

Decyzja o reaktywacji projektu elektrownia Ostrołęka C została negatywnie odebrana przez środowisko ekspertów branży energetycznej. Poniżej prezentujemy 2 raporty analizujące otoczenie finansowe i regulacyjne inwestycji. Wskazują one jednoznacznie, że projekt budowy bloku C o mocy 1000 MW jest nierentowny i nieuzasadniony z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego w Polsce.

Analiza ryzyk i utraconych szans związanych z budową bloku Ostrołęka C (klasy 1000 MW)

Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek, Politechnika Śląska

Najważniejsze wnioski:

  • Inwestycja w blok C blokuje możliwości inwestycji w regionie ostrołęckim w źródła OZE i powiązane usługi energetyczne.
  • Alternatywne inwestycje w rozproszone źródła odnawialne pozwoliłaby na zatrudnienie o ponad 45% więcej osób w stosunku do liczby osób zatrudnionych łącznie przy obsłudze nowego bloku i wydobyciu na jego potrzeby węgla. Jeżeli węgiel będzie importowany – zatrudnienie związane z energetyką odnawialną będzie aż o 1200% wyższe.
  • Ceny energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni Ostrołęka C będą wyższe od cen uzyskanych ze źródeł OZE. Różnice te będą coraz większe na niekorzyść elektrowni węglowych wraz z rozwojem źródeł OZE (spadkiem ich ceny) oraz rosnącą ceną energii z elektrowni węglowych (koszt uprawnień).

POBIERZ RAPORT (pdf)

Obrazek

Ostrołęka C – historia projektu inwestycji, czyli dlaczego projekt powinien przejść do historii

Michał Hetmański i Filip Piasecki, Fundacja Instart

Najważniejsze wnioski:

  • Realne koszty budowy Ostrołęki C mogą być znacząco niedoszacowane, a historia budowy innych bloków o mocy 800+ MW pokazuje, że jest to inwestycja o podwyższonym ryzyku. Silna integracja sektora energetycznego w Polsce jest przyczyną nierealistycznej wyceny i założeń do biznesplanu.
  • Rynek mocy dla Ostrołęki C nie jest pewnym źródłem finansowania. Doświadczenia brytyjskie wskazują, że głównym beneficjentem mechanizmów mocowych są istniejące jednostki, które wypierają nowe, duże inwestycje. To z jednej strony potencjalne źródło przychodów, ale ze względu na kary umowne również zagrożenie.
  • Analizy wykazały, że koszty instalacji oczyszczania spalin są zaniżone o ponad pół miliarda złotych. Niedopatrzenia administracyjne inwestora sprawiły, że pozwolenie zintegrowane dla inwestycji straciło ważność, przez to cały proces musi odbyć się jeszcze raz przy uwzględnieniu rygorystycznych wytycznych BAT. Zwiększa to i tak ogromne koszty inwestycji i może opóźnić oddanie bloku do eksploatacji.

POBIERZ RAPORT (pdf)

Obrazek