Wczytywanie...

12 grudnia 2017 Grupa ING, do której należy ING Bank Śląski, ogłosiła przełomową decyzję. Do roku 2025 ING całkowicie kończy z finansowaniem firm i projektów, które czerpią ponad 5% zysku z węgla. Oznacza to w praktyce, że bank nie udzieli już wsparcia finansowego żadnej polskiej firmie energetycznej związanej z sektorem węglowym.

Deklaracja Ekologiczna Banku ING z grudnia 2017 to prawdziwy przełom. Bank jednoznacznie zwraca się ku finansowaniu projektów niskoemisyjnych i opartych na energetyce odnawialnej, odchodzi natomiast od węgla. Jest ona także jasnym sygnałem dla sektora finansowego i energetycznego, że dalsze inwestowanie w węgiel nie ma przyszłości i jest głęboko nieetyczne, a projekty takie jak Ostrołęka C powinny zostać natychmiast porzucone i zastąpione inwestycjami w czystą energetykę odnawialną. Jak czytamy w Deklaracji:

  • Do końca 2025 roku Bank będzie stopniowo zmniejszał (aż do całkowitej spłaty) dotychczasowe zaangażowania kredytowe, udzielone poszczególnym elektrowniom węglowym.
  • Po 2025 roku Bank nie będzie finansował Klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%. Bank zamierza dalej finansować projekty nie związane z węglem, wspierając klientów w ich transformacji energetycznej.
  • Jednocześnie Bank będzie nawiązywał nowe relacje z klientami, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu nie wyższym niż 10% oraz posiadającymi strategię dalszego zmniejszenia tego udziału do poziomu bliskiego zeru do końca 2025 roku.

Holenderski Bank ING był zaangażowany w wiele inwestycji opartych na węglu. W 2015 roku, w związku z zawarciem w Paryżu globalnego porozumienia na rzecz ochrony klimatu, bank ogłosił, że kończy z finansowaniem nowych kopalni i elektrowni węglowych oraz nowych klientów, czerpiących z tego paliwa pond 50% zysku. Było to ważne posunięcie, jednak zawierało poważną lukę – ING zamierzał kontynuować współpracę ze starymi klientami, z którymi zawarł umowy przed 2015 rokiem. Umożliwiało to też wspieranie węglowych spółek w sposób pośredni – poprzez udzielanie im kredytów i gwarantowanie obligacji. ING finansował spółki węglowe między innymi w Polsce. ING Bank Śląski udzielał finansowania m.in. polskim spółkom PGE i ENEA – ta ostatnia planuje wspólnie z ENERGĄ budowę elektrowni węglowej Ostrołęka C.

8 maja 2017 r. przedstawiciele polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych wzięli udział w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Banku ING by wezwać bank do uszczelnienia jego polityki klimatycznej i zaprzestania finansowania spółek, które planują nowe projekty oparte na węglu. Prowadzone były także rozmowy z ING Bankiem Śląskim.

Deklaracja ING to ambitny krok w stronę walki z globalnym ociepleniem, który czyni zeń autentycznego lidera działań na rzecz ochrony klimatu. Została entuzjastycznie przyjęta przez organizacje społeczne, które liczą, że w ślad za przykładem ING podążą kolejne banki.

FILM

Rafał Zasuń z wysokienapiecie.pl o elektrowni Ostrołęka C

Wybudowanie nowych bloków energetycznych w Ostrołęce ma kosztować ponad 6 mld zł, ale nie ma chętnych do sfinansowania tej inwestycji. Nowa elektrownia będzie na siebie zarabiać nie wcześniej niż po 30 latach. Kto zainwestuje, ten prawdopodobnie na tym straci.

FILM

Muszą zostać w Ziemi

Paliwa kopalne służyły nam długo, ale najwyższy czas zostawić je tam, gdzie ich miejsce – w ziemi. Nie pozwól puścić swojej przyszłości z dymem. Wspieraj rozwój świata bez paliw kopalnych i dołącz do milionów ludzi, którzy wspólnie budują bezwęglową przyszłość.

Przeczytaj także: