Wczytywanie...

24 października o godz. 17.30 w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce rozpocznie się konferencja pt. „Zagrożenia społeczne i środowiskowe związane z budową i funkcjonowaniem elektrowni węglowej Ostrołęka C”. Jej celem jest rozpoczęcie dyskusji o zasadności budowy elektrowni Ostrołęka C oraz o potrzebie alternatywy energetycznej dla regionu. Pomimo wieloletniego zaawansowania projektu, będzie to dopiero pierwsza debata z udziałem mieszkańców pokazująca rzeczywistą skalę negatywnych oddziaływań elektrowni.

O społecznych i przyrodniczych skutkach inwestycji opowiedzą eksperci i praktycy w dziedzinie transformacji energetycznej, ochrony zdrowia oraz oddziaływań elektrowni węglowych na środowisko: prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, dr hab. Leszek Pazderski, Łukasz Adamkiewicz. Dyskusję poprowadzą Radosław Gawlik oraz Dariusz Szwed.

Ostrołęka C o mocy 1000 MW to nowa elektrownia węglowa planowana na granicy gminy Rzekuń i Ostrołęki w województwie mazowieckim. Elektrownia zajmie 53 ha terenu i miałaby zacząć działać w 2024 r. Koszt jej budowy szacowany jest na 6 mld zł. Eksperci nie pozostawiają złudzeń co do jej wpływu na zdrowie mieszkańców: zanieczyszczenie powietrza w wyniku funkcjonowania Elektrowni Ostrołęka C może spowodować w okresie jej działania aż 900 przedwczesnych zgonów, ok. 280 przewlekłych zapaleń oskrzeli u dorosłych, ponad 1,3 tys. zapaleń oskrzeli wśród dzieci, ponad 190 tys. dni chorobowych oraz prawie 50 tys. napadów astmy wśród dzieci.

Negatywne konsekwencje funkcjonowania elektrowni Ostrołęka C będą więc ogromne.

Na konferencji postawimy otwarte pytanie – czy warto ryzykować nasze zdrowie i życie, stawiając na węgiel, skoro mamy wybór: możemy produkować czystą energię z odnawialnych źródeł?

Era węgla to już zmierzch. Przyszłością w energetyce są przełomowe innowacje w obszarze nowych prosumenckich usług energetycznych i wschodzący rynek energii elektrycznej OZE. Transformacja energetyczna jest niezbędna dla zrównoważonego rozwoju świata i Polski – mówi prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – współtwórca i realizator reformy elektroenergetyki w Polsce w latach 1990-1995, współtwórca i pierwszy prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, twórca Konwersatorium Inteligentna Energetyka oraz elektronicznej Biblioteki Źródłowej Energetyki Prosumenckiej (BŹEP).

Nieakceptowane z punktu widzenia ochrony zdrowia mieszkańców skutki funkcjonowania elektrowni to nie jedyne problemy Ostrołęki C. Podkreślenia wymaga fakt, że elektrownia już na starcie nie spełnia obowiązujących obecnie standardów emisyjnych Unii Europejskiej. Jeśli projekt faktycznie byłby realizowany należy liczyć się ze zwiększeniem kosztów inwestycyjnych.

W lipcu tego roku Komisja Europejska wprowadziła nowe, ostrzejsze normy emisji zanieczyszczeń z elektrowni węglowych. Projekt elektrowni Ostrołęka C, który powstał niemal dekadę temu nie spełnia tych norm w zakresie np. dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu – przekraczając je ponad dwu- i trzykrotnie. To ważne ponieważ wszystkie te substancje są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, uszkadzając zwłaszcza układ sercowo-naczyniowy i oddechowy – mówi dr hab. Leszek Pazderski – chemik, ekspert organizacji pozarządowych w zakresie emisji elektrowni węglowych do środowiska.

Organizatorem konferencji jest koalicja organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz lokalnych społeczności.

Osoby kontaktowe
Radosław Ślusarczyk, tel. 660 538 329; e-mail: suchy@pracownia.org.pl
Robert Wawręty, tel. 508 585 130, e-mail: robert@tnz.most.org.pl

FILM

Radosław Gawlik wprowadzenie do konferencji

Wprowadzenie do konferencji „Zagrożenia społeczne i środowiskowe związane z budową i funkcjonowaniem elektrowni węglowej Ostrołęka C” 24.10.2017, Ostrołęka

FILM

Prof. Jan Popczyk o elektrowni Ostrołęka

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk "Mazowsze bez elektrowni węglowej Ostrołęka C, z falą prosumenckich innowacji na wschodzącym rynku energii elektrycznej?" 24.10.2017, Ostrołęka

FILM

Dr hab. Leszek Pazderski o elektrowni Ostrołęka

Dr hab. Leszek Pazderski "Zgodność planowanej elektrowni węglowej Ostrołęka C ze standardami UE i ocena wpływu wybranych zanieczyszczeń gazowo-pyłowych na zdrowie człowieka" 24.10.2017, Ostrołęka

FILM

Łukasz Adamkiewicz o elektrowni Ostrołęka C

Łukasz Adamkiewicz "Skutki zdrowotne narażenia na zanieczyszczone powietrza. Oddziaływanie elektrowni węglowej Ostrołęka C" 24.10.2017, Ostrołęka

FILM

Dyskusja na temat planowanej budowy elektrowni Ostrołęka C

Panel dyskusyjny: Radosław Gawlik (moderator), Jan Popczyk, Leszek Pazderski, Łukasz Adamkiewicz, Dariusz Szwed. 24.10.2017, Ostrołęka

Przeczytaj także: