Wczytywanie...

Właścicielami projektu Elektrownia Ostrołęka C są spółki skarbu państwa Energa i Enea posiadające po 50% udziałów w spółce celowej powołanej do budowy tej elektrowni.

Elektrownia Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce powstała w listopadzie 2009 r. jako spółka celowa firmy ENERGA SA - jednej z czterech największych w Polsce spółek energetycznych. Zadaniem spółki Elektrownia Ostrołęka SA jest przygotowanie i realizacja projektu polegającego na budowie i eksploatacji Elektrowni Ostrołęka C. Na początku grudnia 2016 r. z uwagi na skalę inwestycji i konieczność podziału ryzyka, ENERGA zawarła z firmą ENEA umowę inwestycyjną na wspólną realizację projektu.

Przypomnijmy, że projekt budowy elektrowni Ostrołęka C nie jest nowy. 4 września 2012 r. z uwagi na brak środków i ogromne ryzyko inwestycyjne zarządy i rady nadzorcze spółek Energa S.A. oraz Elektrownia Ostrołęka S.A. podjęły decyzję o wstrzymaniu realizacji projektu Ostrołęka C. Próby sprzedaży spółki celowej z gotowym projektem inwestycyjnym nie powiodły się. Reaktywacja projektu rozpoczęła się w maju 2016 roku ze względów politycznych. Budowa elektrowni była obietnicą wyborczą posłów Arkadiusza Czartoryskiego oraz Krzysztofa Tchórzewskiego.

Minister energii w rządzie PiS Krzysztof Tchórzewski zapowiedział w grudniu 2016 r., że połowa z szacowanych na około 6 mld zł kosztów projektu zostanie poniesiona przez inwestora spoza spółki. Ostrołęka C wciąż nie ma modelu finansowania. Jest mało prawdopodobne, by zaangażowały się weń banki. W 2018 r. podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy przegłosowano wstrzymanie wypłaty dywidendy. Według deklaracji inwestora, trwają prace nad modelem finansowania inwestycji.

Obecnie Udziałowcami Spółki są: ENERGA S.A. i ENERGA S.A. Ich udział w strukturze kapitału zakładowego wynosi po 50%. W dniu 27 lutego 2018 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Warszawie nastąpiło przekształcenie spółki Elektrownia Ostrołęka Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Elektrownia Ostrołęka Spółka z o.o.