Wczytywanie...

Nazwa projektu:
Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy około 1000 MW wraz z niezbędnymi obiektami kubaturowymi i inżynierskimi oraz sieciowymi.

Miejsce realizacji inwestycji:
gmina Rzekuń – na gruntach wsi Goworki, Ławy i miasta Ostrołęka (woj. mazowieckie)

Moc elektrowni:
1 blok x 1000 MW

Emisja CO2:
6 mln ton/rok

Powierzchnia planowanego zajęcia terenu:
ok. 53 ha. Dodatkowe 20 ha terenu stanowi rezerwę pod przyszłą zabudowę drugiego bloku o tej samej mocy.

Prace związane z przygotowaniem terenu:
Inwestycja wymaga przeprowadzenia makroniwelacji oraz wycinki drzew na ok. 20 ha.

Zużycie paliwa:
4,3 mln ton węgla kamiennego rocznie, czyli 12 000 ton dziennie. Oznacza to, że węgiel będzie transportowany do Ostrołęki każdego dnia 6 składami pociągów po 40 wagonów każdy. W nowym bloku zakłada się możliwość współspalania biomasy z węglem (do 7,7% udziału masowego)

Odpady eksploatacyjne:
Każdego dnia powstanie ok. 2 000 ton popiołu. Do ich wywozu potrzebny jest kolejny, 40-wagonowy skład pociągu. Odpady paleniskowe to także znaczące ilości żużlu i gipsu.

Obieg chłodzenia:
Zamknięty z chłodnią hiperboloidalną odprowadzającą spaliny oraz ciepło do atmosfery.

Parametry chłodni kominowej:
185,0 m (!) i średnicy zewnętrznej misy 145,0 m. Moc akustyczna chłodni do 120 dB. Przekroczeniem norm hałasu zagrożone są ul. Krańcowa w gm. Rzekuń oraz Goworki.