Wczytywanie...

Co zamiast węgla?

Odnawialne źródła energii to nasza stabilna i bezpieczna przyszłość. Energia wiatru i słońca jest niewyczerpalna, bezpieczna, darmowa i dostępna na miejscu. W przeciwieństwie do węgla, ropy czy uranu dla elektrowni atomowych nie będziemy zmuszeni kupować jej od zagranicznych koncernów, dzięki czemu Polska stanie się niezależna energetycznie. Elektrownie węglowe należą do rządów i korporacji, energię z OZE produkują zwykli ludzie. Przyszłość energetyki to prosumenci, lokalne grupy i kooperatywy energetyczne i oparte na OZE małe elektrownie, które należą do lokalnej społeczności. Mieszkańcy produkują prąd i ciepło wspólnie, są niezależni i odporni na wzrost cen paliwa. Dzięki demokracji energetycznej zyskują kontrolę nad produkcją energii, zdrowie, bezpieczeństwo i niezależność.

Dobre przykłady?

Brzeziny (województwo łódzkie) będą pierwszym w Polsce miastem niezależnym energetycznie – chcą w ciągu kilku lat odłączyć się od korporacyjnej sieci energetycznej. Prąd dla miasta zapewnią OZE: farma słoneczna, wiatraki o pionowej osi obrotu i inwestycje w efektywność energetyczną, a rozprowadzi go własna sieć. Ulice oświetli inteligentny system ledowy, a w mieście pojawią się stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Gmina Kisielice produkuje większość energii ze źródeł odnawialnych. Mieszkańcy i władze wspólnie pracują na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń, niezależności energetycznej oraz lokalnego rozwoju gospodarczego. Kisielice inwestują w energetykę wiatrową i słoneczną oraz w wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła i energii elektrycznej. W 2014 roku Komisja Europejska doceniła współpracę mieszkańców i władz, przyznając miastu prestiżową nagrodę w ogólnoeuropejskim konkursie na wybitny projekt zrównoważonej energii.

OZE dla Kurpi

Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego niezwykle istotne jest wykorzystanie potencjału występujących na Mazowszu odnawialnych źródeł energii i zwiększenie ich udziału w produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Zgodnie z pakietem energetyczno-klimatycznym wyznaczony dla Polski cel dotyczący udziału OZE w bilansie energetycznym kraju wynieść ma 15 proc. do 2020 roku. Między innymi na te działania Mazowsze ma zagwarantowane ponad 1,3 mld zł w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. Więcej informacji o możliwościach wsparcia efektywności energetycznej na Mazowszu dostępnych jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.FILM

Dlaczego warto rozwijać odnawialne źródła energii na wsi? mówi Zbigniew Karaczun

Mniejsze rachunki, czystsze środowisko i nowe miejsca pracy to tylko niektóre korzyści z rozwoju energetyki odnawialnej.

FILM

Rozwój energetyki odnawialnej, Telewizja Pomerania, 12.09.2012

Co to jest demokracja energetyczna? Zielony pociąg na świecie już ruszył!