Wczytywanie...

12 grudnia 2017 Grupa ING, do której należy ING Bank Śląski, ogłosiła przełomową decyzję. Do roku 2025 ING całkowicie kończy z finansowaniem firm i projektów, które czerpią ponad 5% zysku z węgla. Oznacza to w praktyce, że bank nie udzieli już wsparcia finansowego żadnej polskiej firmie energetycznej związanej z sektorem węglowym.

Deklaracja Ekologiczna Banku ING z grudnia 2017 to prawdziwy przełom. Bank jednoznacznie zwraca się ku finansowaniu projektów niskoemisyjnych i opartych na energetyce odnawialnej, odchodzi natomiast od węgla. Jest ona także jasnym sygnałem dla sektora finansowego i energetycznego, że dalsze inwestowanie w węgiel nie ma przyszłości i jest głęboko nieetyczne, a projekty takie jak Ostrołęka C powinny zostać natychmiast porzucone i zastąpione inwestycjami w czystą energetykę odnawialną. Jak czytamy w Deklaracji:

  • Do końca 2025 roku Bank będzie stopniowo zmniejszał (aż do całkowitej spłaty) dotychczasowe zaangażowania kredytowe, udzielone poszczególnym elektrowniom węglowym.
  • Po 2025 roku Bank nie będzie finansował Klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%. Bank zamierza dalej finansować projekty nie związane z węglem, wspierając klientów w ich transformacji energetycznej.
  • Jednocześnie Bank będzie nawiązywał nowe relacje z klientami, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu nie wyższym niż 10% oraz posiadającymi strategię dalszego zmniejszenia tego udziału do poziomu bliskiego zeru do końca 2025 roku.

Holenderski Bank ING był zaangażowany w wiele inwestycji opartych na węglu. W 2015 roku, w związku z zawarciem w Paryżu globalnego porozumienia na rzecz ochrony klimatu, bank ogłosił, że kończy z finansowaniem nowych kopalni i elektrowni węglowych oraz nowych klientów, czerpiących z tego paliwa pond 50% zysku. Było to ważne posunięcie, jednak zawierało poważną lukę – ING zamierzał kontynuować współpracę ze starymi klientami, z którymi zawarł umowy przed 2015 rokiem. Umożliwiało to też wspieranie węglowych spółek w sposób pośredni – poprzez udzielanie im kredytów i gwarantowanie obligacji. ING finansował spółki węglowe między innymi w Polsce. ING Bank Śląski udzielał finansowania m.in. polskim spółkom PGE i ENEA – ta ostatnia planuje wspólnie z ENERGĄ budowę elektrowni węglowej Ostrołęka C.

8 maja 2017 r. przedstawiciele polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych wzięli udział w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Banku ING by wezwać bank do uszczelnienia jego polityki klimatycznej i zaprzestania finansowania spółek, które planują nowe projekty oparte na węglu. Prowadzone były także rozmowy z ING Bankiem Śląskim.

Deklaracja ING to ambitny krok w stronę walki z globalnym ociepleniem, który czyni zeń autentycznego lidera działań na rzecz ochrony klimatu. Została entuzjastycznie przyjęta przez organizacje społeczne, które liczą, że w ślad za przykładem ING podążą kolejne banki.

Przeczytaj także: