Wczytywanie...

Węgiel zabija!

Zanieczyszczenia emitowane przez elektrownie węglowe są niewidoczne dla oka ale śmiertelnie groźne, dlatego specjaliści z zakresu chorób układu oddechowego nazywają je „cichym zabójcą”. Zgodnie z raportem organizacji Health and Environment Alliance zanieczyszczenie powietrza spowodowane spalaniem węgla w polskich elektrowniach powoduje rocznie 3 500 przedwczesnych zgonów, 1 600 przypadków przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz 800 000 straconych dni pracy. Straty finansowe dla polskiej gospodarki wynikłe z utraty zdrowia, zwolnień chorobowych i kosztów leczenia wynoszą od 12,5 do 34,3 mld zł rocznie. Tych kosztów nie pokrywają inwestorzy, tylko polscy obywatele.

Zdiagnozowane zagrożenia

Jak dowiedziono w wielu badaniach naukowych, zanieczyszczenie powietrza powoduje zwiększoną zapadalność na choroby układu oddechowego, sercowo – naczyniowego, układu nerwowego, nowotwory, problemy z płodnością, przedwczesne porody, a nawet cukrzycę typu 2 czy chorobę Alzheimera, w konsekwencji prowadząc do przedwczesnych zgonów. Oddychanie powietrzem o wysokich stężeniach pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10, tlenków siarki i azotu, jak również ozonu i tlenku węgla zwiększa ryzyko astmy oskrzelowej, rozedmy płuc i oskrzeli, przewlekłego zapalenia płuc, alergii, niewydolności i nowotworów płuc. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem to nie tylko problem dla płuc, ale także układu sercowo – naczyniowego. Wiąże się z takimi jednostkami chorobowymi jak: udar mózgu, miażdżyca obwodowa, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca czy powikłania zakrzepowo-zatorowe. W Polsce aż 52% wszystkich zgonów to właśnie konsekwencja chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.

Ostrołęka C niszczy zdrowie

Eksperci oszacowali, że zanieczyszczenie powietrza w wyniku funkcjonowania Elektrowni Ostrołęka C może spowodować w sumie nawet 2 tys. przedwczesnych zgonów, ok. 620 przewlekłych zapaleń oskrzeli u dorosłych, ponad 3 tys. zapaleń oskrzeli wśród dzieci, ponad 420 tys. dni chorobowych oraz prawie 100 tys. napadów astmy wśród dzieci. Negatywne konsekwencje funkcjonowania elektrowni Ostrołęka C będą więc ogromne. Czy naprawdę musimy ponosić takie ofiary w imię dalszego uzależniania Polski od węgla?